Gezin aan het strand in de herfst

Zorgverzekering

  • Uitstekende zorgverzekering voor uw gezin
  • Scherpe premie en deskundige begeleiding
  • Zorgverzekering met collectieve korting
Bereken uw zorgpremie

Veranderingen basisverzekering

Wie in Nederland woont of werkt, is verplicht om een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Elk jaar bepaalt de overheid wat er wordt vergoed vanuit deze verzekering.

Hoogte eigen risico

Het verplicht eigen risico gaat niet omhoog en bedraagt ook in 2020 € 385.

Bekendmaking zorgpremie

Zorgverzekeraars moeten de nieuwe premies voor 12 november bekendmaken.

Inkomensafhankelijke bijdrage en zorgtoeslag

De Inkomensafhankelijke bijdrage gaat in 2020 omlaag van 6,95% naar 6,70%. De zorgtoeslag voor lage inkomens gaat iets omhoog.

Uitbreiding basispakket

Per 1 januari 2020 wordt het basispakket aangepast met:

  • Vanaf 2020 worden ook behandelingen van specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten vergoed.
  • Voor rokers die willen stoppen vervalt in 2020 het eigen risico voor het begeleidingstraject.
  • In 2020 komt er een logeervergoeding van € 75 per nacht voor patiënten die ver van het ziekenhuis wonen maar niet worden opgenomen. Voorwaarde is wel dat er sprake is van drie aaneengesloten behandeldagen.
  • Ook in 2020 kunnen zwangere vrouwen gebruik maken van de subsidieregeling voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Door middel van deze bloedtest kunnen artsen ernstige aandoeningen bij het ongeboren kind al voor de geboorte vaststellen. Wel geldt er een eigen bijdrage van € 175.
  • Als de overheid en de fabrikant het niet eens worden over de prijs van een medicijn, krijgt u dit nu nog niet vergoed. Minister Bruins van Medische Zorg wil dat in 2020 veranderen.
  • Geneesmiddel Fampyra wordt sinds 1 september 2019 vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Dit blijft zo in 2020. Fampyra verbetert het loopvermogen van patiënten met Multiple Sclerose.